KÜTÜPHANE | LENIN

V. İ. LENİN

Secme Eserler PDF format

Cilt 1 - Cilt 2  - Cilt 3  - Cilt 4 - Cilt 5 - Cilt 6 -  Cilt 7 - Cilt 8  - Cilt 9  - Cilt 10 -  Cilt 11 - Cilt 12

Se?me Eserler HTML (i?indekiler listesi) Lenin Se?me Eserler 1- Birinci Rus Devriminin on kosullari - Lenin Se?me Eserler 2- Bolsevik Parti ici mucadele - Lenin Se?me Eserler 3- 1905-1907 Devrimi - Lenin Se?me Eserler 4- GERİCİLİK VE YENİDEN Y?KSELİŞ YILLARI 1908?1914  -Lenin Se?me Eserler 5- Emperyalizm ve Emperyalist dunya savasi - Lenin Se?me Eserler 6- Devrim Yili - Lenin Se?me Eserler 7- Iktidarin ele gecirilmesinden sonra partinin gorevleri - Lenin Se?me Eserler 8- Savas komunizmi - Lenin Secme Eserler 9 -Yeni ekonomik politika ve Sosyalit insa - Lenin Secme Eserler 10- Komunist Enternasyonal - Lenin Se?me Eserler 11- Marksizm - Lenin Se?me Eserler 12  -Tarim Sorunu Teorileri

YENILER

Lenin: K. MARX'IN KUGELMANN'A MEKTUPLARININ RUS?A ?EVİRİSİNE ?NS?Z

Lenin: Geri Avrupa ve gelişmiş Asya

PARTİ KRİZİ

RKP(B) XI PARTİ KONGRESİ'NE MERKEZ KOMİTESİ'NİN SİYASİ RAPORU

PARTİ'YE YENİ ?YE ALIM KOŞULLARI ?ZERİNE

RKP(B) XI. PARTİ KONGRESİNİ KAPANIŞ KONUŞMASI[

AYN? VERGİ ?ZERİNE (YENİ POLİTİKANIN ?NEMİ VE KOŞULLARI)

proletarya diktat?rl?ğ? ?ağında ekonomi ve politika

Tasfiyeciliğin Tasfiyesi
DEVRİMİMİZ ?ZERİNE

Devrimin Temel Sorunlarından Biri 1917

Tasfiyeciler Kendilerini Ele Veriyor

M?CADELE BİRLİĞİ?NDEN SEN PETERSBURG İŞ?İLERİNE VE SOSYALİSTLERİNE

RUSYA SOSYAL-DEMOKRATLARININ BİR PROTESTOSU

Programımızda Ulusal Sorun

NARODNİZMİN SOSYOLOJİSİNİN ELEŞTİRİSİ

Narodnizmin Ekonomik İ?eriği ve Onun Bay Struve?nin Kitabındaki Eleştirisi

Ekonomik Problemlerin Narodnikler ve Bay Struve Tarafından Ortaya Koyuluşu

Rusya Sosyal-Demokrasisinde Gerileyen Bir Akım

Bir Program A?ıklaması Profession de Foi

Secme_Eserler_Cilt-4

GERİCİLİK YILLARI 1908 ? 1911

PARTİMİZDEKİ ?BİRLEŞME KRİZİ

UZLAŞMACILARIN YA DA ERDEMLİLERİN YENİ FRAKSİYONU ?ZERİNE[57]

DEVLET İKTİDARININ SOSYAL YAPISI, PERSPEKTİFLER VE TASFİYECİLİK ?ZERİNE

PARTİ KRİZİNİN ??Z?M?

TARTIŞMALI SORUNLAR Legal Parti ve Marksistler

PARTİNİN DURUMU VE G?REVLERİ ?ZERİNE

REFORMİSTLERİN PLATFORMU VE DEVRİMCİ SOSYAL-DEMOKRATLARIN PLATFORMU

BİRLİK YAYGARASIYLA BİRLİ⁄İN ?İ⁄NENMESİ ?ZERİNE[92]

TRO?Kİ?NİN TASFİYECİ G?R?SLERİ

BİR KEZ DAHA ULUSLARARASI SOSYALİST B?RO ?ZERİNE VE TASFİYECİLER ?ZERİNE

ARIM VE K?YL? SORUNU SKVORZOV-STEPANOV?A MEKTUP

BUG?NK? H?K?METİN (GENEL) TARIM POLİTİKASI SORUNU ?ZERİNE

1908?1914 YILLARINDA ULUSAL SORUN

?TOPİST KARL MARX VE PRATİK ROSA LUXEMBURG

 

secme eserler  cilt-5

Emperyalizm i?indekiler

Emperyalizm Kapitalizmin En Y?ksek A?amas?

Emperyalizm B?Y?K G??LER ARASINDA D?NYANIN PAYLAŞILMASI
Emperyalizm Sosyalist Enternasyonal Kongresi, B?le 1912

 

Uzaktan Mektuplar_Lenin.pdf

II. Enternasyonalin İflası

AYDIN KESIM UZERINE

Alman Şovenizmi ile Alman-Olmayan Şovenizm

Avrupa Birleşik Devletleri Sloganı ?zerine

Avrupa İş?i Hareketi İ?indeki Ayrılıklar
Az Olsun, Temiz Olsun

BİR YOLDAŞA ?RG?TSEL G?REVLERİMİZ ?ZERİNE MEKTUP

Bir Yoldaşa Mektup

Bir Yasalcı ile Bir Tasfiyecilik-Karşıtı Arasında Konuşma

B?Y?K-RUS ULUSAL GURURU ?ZERİNE

Devrimin iki ?izgisi

Devrimci Maceracılık

Diyalektik Sorun ?zerine

Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği

Ekim Devrimi ve kadının kurtuluşu
Gerilla Savaşı

HAREKETİMİZİN ACİL G?REVLERİ

Hİ? UZLAŞMA OLMAYACAK MI?

INESSA ARMAND a MEKTUP
İŞ?İLERİN PARTİSİ VE K?YL?L?K

İş?i Sınıfı ve Yeni-Maltus?uluk

Jakobenizm Isci sinifini Korkutabilirmi

SE?ME ESERLER 11

Karl Marks Marksizmin Bir A?ıklaması ve Kısa Bir Biyografik ?zeti

          Marksist ?ğreti
                Felsefi Materyalizm
                Diyalektik
                Materyalist Tarih Kavramı
                Sınıf Savasımı
          Marx'ın Ekonomik ?ğretisi
                Değer
                Artı-Değer
          Sosyalizm
          Proletaryanın Sınıf Savasımının Taktikleri

Marks ve engels arasindaki yazismalar
KARL MARX ?ĞRETİSİNİN TARİHSEL YAZGISI
diyalektik materyalizm

Materyalizm ve ampiriokritisizm

materyalist tarih anlayisinin sorunlari

Sosyalizm ve Din

Proletarya Partisinin Din Konusundaki Tutumu

marksizmin revizyonizme ve oportunizme karsi mucadelesi

==============

Kurucu Meclis ?zerine Tezler

LENİN RABOCHAYA GAZETA?YA MAKALELER

LENİN RABOCHAYA GAZETA?YA MAKALELER

Lenin - Friedrick Engels

MARKS?ZM?N ?? KAYNAĞI VE ?? ?ĞESİ

Marksizm ve Ayaklanma

Marx-Engels-Marksizm

Marksizm ve Revizyonizm
iş?i Partisinin Din Karşısında Tutumu
Avrupa iş?i Hareketi i?indeki Ayrılıklar
Marksizmin Tarihsel Gelismesinin Bazı ?zellikleri
Rus Sosyal-Demokrat Hareketi ı?indeki Reformculuk
Avrupa Birlesik Devletleri Sloganı ?zerine
Emperyalizm ve Sosyalizmdeki B?l?nme
Marksizm ve Ayaklanma - RSDIP(B)'nin Merkez Komitesine Bir Mektup
Dısardan Seyreden Bir Kisinin ?ğ?tleri
K?hince S?zler
???nc? Enternasyonal ve Tarihteki Yeri

Marks-Engels-Kadın ve Aile

Giriş, Joachim M?ller

Kadınların Klasiklere Bor?lu Oldukları Şey, Clara Zetkin

Uzlaşmaz-Karşıt Sınıflı Toplumlarda ?alışan Kadının Ezilmesi ve S?m?r?lmesi ?zerine

      Kapitalist Sanayide Kadın Emeği

      Kapitalist Tarımda Kadın Emeği

      Sınıf Savaşımında Kadınlar

Kadının Hak Eşitliği ve ?zg?rleşmesi ?zerine

Aşk, Evlilik ve Aile ?zerine

Sosyalizm/Kom?nizmde Kadının Kurtuluşu

Lenin'den Anılar. Clara Zetkin

 

Moskova Ayaklanmasından Alınacak Dersler

Nereden Başlamalı?

Nisan Tezleri

BUG?NK? DEVRİMDE PROLETARYANIN G?REVLERİ[1]

Sorular Yanitlari

Bolsevikler Iktidari Almalidir

Nisan Tezleri

İKTİDAR İKİLİĞİ ?ZERİNE

TAKTİK ?ZERİNE MEKTUPLAR[

DEVRİMİMİZDE PROLETARYANIN G?REVLERİ

YOLDAŞLARA MEKTUP

DEVRİMİMİZİN YARATTIĞI YENİ DEVLET TİPİ

TARIM PROGRAMI VE ULUSAL PROGRAM

SOSYALİST ENTERNASYONALDEKİ DURUM

BİLİMSEL BAKIMDAN DOĞRU OLMAK VE PROLETARYANIN SİYASAL BİLİNCİNİ AYDINLATMAK İ?İN PARTİMİZİN ADI NE OLMALI?

EVRİMİN ?ĞRETTİKLERİ

BİR GAZETECİNİN G?NL?Ğ?NDEN SAYFALAR

SİYASAL DURUM ?ZERİNE KARAR TASLAĞI

SİYASAL DURUM (D?RT TEZ)

?? BUNALIM

Oport?nizm ve İkinci Enternasyonalin ??k?ş?

Parti ?rg?t? ve Parti Edebiyatı

Proletarya Devriminin Askeri Programı

Proletarya Devriminin Askeri Programı

Proletarya Partisinin Din Konusundaki Tutumu

Proletarya Diktat?rl?ğ? D?neminde Ekonomi-Politika

Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi

Rusya'da Kapitalizmin Gelişmesi

Rusya'da Parti-İ?i Savaşımın Tarihsel Anlamı

SOSYALİST DEVRİM VE DEMOKRASİ UĞRUNA SAVAŞIM

SOSYALİZMDE ORDU SORUNU

STUTTGART ULUSLARARASI SOSYALİST KONGRESİ
???nc? Enternasyonal Ve Tarihteki Yeri


Proleter devrim ve d?nek kautsky

KAUTSKY MARX'I NASIL SIRADAN BİR LİBERAL DURUMUNA D?N?ŞT?R?YOR

BURJUVA DEMOKRASİ VE PROLETER DEMOKRASİ

SOM?R?LEN İLE SOM?R?C? ARASINDA EŞİTLİK OLABILİR Mİ?

SOVYETLERİN DEVLET ?RGENLİKLERİ DURUMUNA D?NMESİNİN YASAKLANMASI

KURUCU MECLİS VE SOVYET CUMHURİYETİ

SOVYET ANAYASASI

ENTERNASYONALİZM NEDİR?

"İKTİSADİ ??Z?MLEME" G?R?N?Ş? ALTINDA BURJUVAZİ KARŞISINDA UŞAKLIK

Bir Adım İleri, İki Adım Geri

Kongre Hazırlıkları
Kongredeki ?eşitli Gruplaşmaların ?nemi
Kongrenin Başlangıcı. Hazırlık Komitesi Olayı
Yujni Rabo?i Grubunun Dağılışı
Dillerin Eşitliği Olayı
Tarım Programı
Parti T?z?ğ?, Yoldaş Martov'un Tasarısı
İskracılar Arasındaki B?l?nmeden ?nce, Merkeziyet?ilik Konusundaki Tartışmalar
T?z?ğ?n Birinci Maddesi
Haksız Oport?nizm Su?lamalarının Masum Mağdurları
T?z?k ?zerindeki G?r?şmelerin Devamı. Konseyin Kuruluşu
T?z?k G?r?şmelerinin Tamamlanması. Merkez Kurullarına ?ye ?ağırma. Rabo?eye Dyelo Temsilcilerinin ?ekilişi
Se?imler. Kongrenin Sonu
Kongredeki Savaşımın Genel G?r?n?m?. Partinin Devrimci ve Oport?nist Kanatları
Kongre Sonrası. İki Savaşım Y?ntemi
B?y?k Bir Kıvancın Yolunu Ufak Kaygılar Engellenmemelidir
Yeni İskra. ?rg?tlenme Sorunlarında Oport?nizm
Diyalektik ?zerine Birka? S?z. İki Devrim

Burjuva Demokrasisi ve Proletarya Diktat?rl?ğ?

Proletarya ve K?yl?l?ğ?n Devrimci Demokratik Diktat?rl?ğ?

"Paris Kom?n? ve Demokratik Diktat?rl?ğ?n G?revleri" Makalesinin Sonucu

Demokratik Devrimde Sosyal-Demokrasinin İki Taktiği

     Diktat?rl?k Konusundaki Kaba Burjuva G?r?şler ile Marksist G?r?şler

Sınıf Savaşımının Liberal ve Marksist Anlayışı

Liberalizm ve Demokrasi Arasındaki Boşanma

Taktik ?zerine Mektuplar

     Proletaryanın Devrimimizdeki G?revleri - Proletarya Partisi İ?in Platform Taslağı

      Devrimimizin Yarattığı Yeni Devlet Tipi

Yaklaşan Yıkım ve Bu Yıkımı ?nlemenin Yolları

      Devrimci Demokrasi ve Devrimci Proletarya

Devrimin Temel Sorunlarından Biri

Devlet ve Devrim - Marksist Devlet Teorisi ve Devrimde Proletaryanın G?revleri

"Demokrasi" ve Diktat?rl?k ?zerine

Kom?nist Enternasyonal I. Kongresi

???nc? Enternasyonal ve Tarihteki Yeri

Sovyet İktidarının İki Yılı

Kurucu Meclis Se?imleri ve Proletarya Diktat?rl?ğ?

Kom?nist Enternasyonal II. Kongresinin Temel G?revleri ?zerine Tezler

      I. Proletarya Diktat?rl?ğ? ve Sovyetler İktidarının ?z?

      II. Proletarya Diktat?rl?ğ?n?n Dolaysız ve Genel Hazırlığını Nasıl ?rg?tlemeli?

Devlet ve Devrim

SINIFLI TOPLUM VE DEVLET

DEVLET VE DEVRİM. 1848-1851 YILLARI DENEYİ

DEVLET VE DEVRİM. PARİS KOM?N? DENEYİMİ

ENGELS'İN TAMAMLAYICI A?IKLAMALARI

DEVLETİN S?NMESİNİN EKONOMIK TEMELLERİ

MARKSİZMİN OPORT?NİSTLER TARAFINDAN AL?ALTILMASI

Devlet Sverdlov ?niversitesinde Verilen Bir Ders

Marksizmin Bir Karikat?r? ve Emperyalist Ekonomizm

GELİŞEN EMPERYALİST EKONOMİZM EĞİLİMİ

P. KİEVSKİ'YE (Y. Piyatakov) YANIT

MARKSİZMİN BİR KARİKAT?R? VE EMPERYALİST EKONOMİZM
Savaşa ve "Ata Topraklarının Savunulması"na Karşı Marksist Tutum
"Yeni ?ağı Anlayışımız"
Ekonomik Tahlil Nedir?
Norve? ?rneği
"Bircilik ve İkicilik"
P. Kievski'nin Ortaya Attığı ve ?arpıttığı ?teki Siyasal Konular
Sonu?. Aleksinski Y?ntemleri 

EMPERYALİST SAVAŞTA KENDİ H?K?METİNİN YENİLGİSİ ?ZERİNE

Emperyalizm ve Sosyalizmdeki B?l?nme 1

Emperyalizm ve Sosyalizmdeki B?l?nme 2

Proletarya Devrimi ve D?nek Kautsky

proleter devrim ve d?nek kautsky

KAUTSKY MARX'I NASIL SIRADAN BİR LİBERAL DURUMUNA D?N?ŞT?R?YOR

BURJUVA DEMOKRASİ VE PROLETER DEMOKRASİ

SOM?R?LEN İLE SOM?R?C? ARASINDA EŞİTLİK OLABILİR Mİ?

SOVYETLERİN DEVLET ?RGENLİKLERİ DURUMUNA D?NMESİNİN YASAKLANMASI

KURUCU MECLİS VE SOVYET CUMHURİYETİ

SOVYET ANAYASASI

ENTERNASYONALİZM NEDİR?

"İKTİSADİ ??Z?MLEME" G?R?N?Ş? ALTINDA BURJUVAZİ KARŞISINDA UŞAKLIK

Ne Yapmalı?

"Eleştiri ?zg?rl?ğ?" Ne Demektir?

"Eleştiri ?zg?rl?ğ?"n?n Yeni Savunucuları

Teorik M?cadelenin ?nemi Konusunda Engels

Kendiliğinden-Gelme Kabarmanın Başlangıcı

Kendiliğindenlik ?n?nde Eğilme. Rabo?aya Mysıl

Siyasal Ajitasyon ve Bunun Ekonomistler Tarafından Sınırlandırılması

Siyasal Teşhirler ve "Devrimci Eylem Eğitimi"

Ekonomizm ile Ter?rizm Arasındaki Ortak Yan Nedir?

Demokrasi Uğruna M?cadelenin ?nc?s? Olarak İş?i Sınıfı

EKONOMİSTLERİN İLKELLİĞİ VE DEVRİMCİLER ?RG?T?

İlkellik Nedir?

İlkellik ve Ekonomizm

İş?iler ?rg?t? ve Devrimciler ?rg?t?

?rg?tsel ?alışmanın Kapsamı

"Komplocu" ?rg?t ve "Demokrat?ılık"

Bir Gazete Kolektif Bir ?rg?tleyici Olabilir mi?

Bize Gerekli Olan Nasıl Bir ?rg?tt?r?

Ne Yapmalı?'ya İlişkin Bir D?zeltme
 

Sosyalizm ve Savaş

BUG?NK? SAVAŞ EMPERYALİST BİR SAVAŞTIR

MARX VE ENGELS'E YAPILAN YANLIŞ ATIFLAR

II. ENTERNASYONALİN ??K?Ş?

SOSYAL-ŞOVENİZM TASTAMAM BİR OPORT?NİZMDİR

BURJUVAZİ VE SAVAŞ

İŞ?İ SINIFI VE SAVAŞ

ENTERNASYONALİN YENİDEN KURULMASI

MUHALEFETİN DURUMU

MENŞEVİKLER VE BOLŞEVİKLER MARKSİZM VE TASFİYECİLİK

MARKSİZM VE SOSYAL-ŞOVENİZM

PARTİMİZİN G?REVLERİ

 

 

SECME ESERLER 9

SENDİKALAR, MEVCUT DURUM VE TRO?Kİ YOLDAŞIN HATALARI ?ZERİNE

secme eserler 10- enterasyonal

"Sol" Kom?nizm, Bir ?ocukluk Hastalığı

Rus Devriminin Uluslararası Kapsamından Hangi Anlamda S?z Edilebilir?

Bolşevik Başarının Temel Koşullarından Biri

Bolşevizm Tarihinin Bellibaşlı Aşamaları

İş?i Hareketi İ?inde Hangi D?şmanlara Karşı M?cadelede Bolşevizm Gelişmiş, G??lenmiş Savaş?ı Niteliğe Varmıştır?

Devrimciler Gerici Sendikalara Girip M?cadele Etmeli midirler?

Burjuva Parlamentolara Katılmak Gerekir mi?

Hi? Uzlaşma Olmayacak mı?

Doğru ?nkoşullardan Hareket Ederek Varılan Yanlış Sonu?lar

Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtuluş Savaşları

İncelmiş Bir Ulusalcılıkla İş?ilerin Yozlaştırılması

?l? Şovenizm, Yaşayan Sosyalizm

Alman Sosyal-Demokrasisi ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı

Sosyal-Şovenistlerin Safsataları

Platonik Enternasyonalizmin ??k?ş?

Sosyal-Şovenizme Karşı Savaş ?zerine

Yanlış Bir Bayrak Altında

Barış Sorunu

Devrimci Proletarya ve Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı

Enternasyonalist S?zlerin Gerisine Gizlenen Sosyal-Şovenist Siyaset

ULUSAL SORUN ?ZERİNE ELESTİRİCİ NOTLAR

Ulusal Sorun ?zerine Tezler

Ulusal Sorun ve S?m?rgeler Sorunu ?zerine Tezlerin ?n Taslağı

"K?lt?rde Ulusal" ?zerklik

MARKS?ZM M?, PRUDONCULUK MU?

UlusAL SORUN (-yavas acilimlar icin)

Ulusal Sorun ?zerine Eleştirici Notlar

         Diller Sorununda Liberaller ve Demokratlar

         "Ulusal K?lt?r"

         "Ulusal ?z?mleme" Umacısı

          ?Ulusal K?lt?r ?zerkliği"

          Ulusların Eşitliği ve Ulusal Azınlığın Hakları

           Merkezileşme ve ?zerklik

Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Etme Hakkı

           Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin Etmesi Nedir?

           Sorunun Somut Tarihsel Konumu

           Rusya'da Ulusal Sorunun Somut ?zellikleri ve Bu ?lkede Burjuva Demokratik D?n?ş?m

           Ulusal Sorunda "Pratik Olma"

           Ulusal Sorunda Liberal Burjuvazi ve Sosyalist Oport?nistler

           Norve?'in İsve?'ten Ayrılması

           Uluslararası Londra Kongresi (1896) Kararı

           ?topyacı Karl Marx ve Pratik Rosa Luxemburg

           1903 Programı ve Programın Likidat?rleri

           Sonu?

B?y?k-Rus Ulusal Gururu ?zerine

Ulusal Politika ?zerine

Sosyalist Devrim ve Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı (Tezler)           

Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı ?zerine Bir Tartışmanın ?zeti

           Marksizm mi, Prudonculuk mu?

           Hollanda ve- Polonya Sosyal-Demokrat Enternasyonalistlerinin Tutumunda ?zel ve Genel

Ulusal Sorun ?zerine S?ylev

Ulusal Sorun ve S?m?rgeler Sorunu ?zerine Tezlerin İlk Tasarısı

Uluslar ve S?m?rgeler. Komisyonunun Raporu

["?zerkleştirme" ?zerine Notlar]

         

UlusAL SORUN- (tum yazlar iki sayfada)

Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı-

Ulusların Kaderlerini Tayin Hakkı-